Quý Anh Chị Em là người đã chuyên nghiệp trong việc bán hàng online và có hiểu biết về Vật Tư Ngành Nước, Giám Sát Lưu Lượng Nước, Điều Khiển Nước, Lọc Nước, Chứa Nước . Công ty MTSG xin mời Quý Anh Chị Em tham gia bán hàng Cộng Tác Viên với MTSG , tất cả kiến thức và công cụ bán hàng Vật Tư Ngành Nước, Giám Sát Lưu Lượng Nước, Điều Khiển Nước, Lọc Nước, Chứa Nước sẽ được công ty MTSG đào tạo và hổ trợ chu đáo.

Chính sách bán hàng Cộng Tác Viên là Quý Anh Chị Em không bỏ vốn, khi có đơn hàng Quý Anh Chị Em tạo đơn hàng bằng app, Công ty sẽ hổ trợ xử lý đơn hàng. Tất cả quyền lợi sẽ được chốt vào ngày cuối cùng của tháng.

Xin mời Quý Anh Chị Em vào nhóm facebook để được hổ trợ và nhận kiến thức đào tạo thường xuyên: https://www.facebook.com/groups/346396000391111

Với tiêu chí hướng tới điều tốt đẹp cộng đồng và điều tích cực, Công ty MTSG xem đây là một nơi để Quý Anh Chị Em có thể kết nối và chia sẻ với nhau.