Công ty MTSG đã quy hoạch sẳn đại lý, kính mời quý anh chị chuyên làm phân phối tham gia phân phối Vật Tư Ngành Nước, Giám Sát Lưu Lượng Nước, Điều Khiển Nước, Lọc Nước, Chứa Nước. với MTSG.

Hệ thống phân phối của MTSG gồm các cấp sau :
1. Tổng Phân Phối (TPP) , đặt tại trung tâm tỉnh/thành phố
2. Nhà Phân Phối Cấp 1 (NPP cấp 1) , đặt tại trung tâm huyện/quận
3. Nhà Phân Phối Cấp 2 (NPP cấp 2) , đặt tại trung tâm xã/phường

Với tâm nhìn quy hoạch rỏ ràng, độc quyền khu vực và dể dàng tích hợp thẳng vào công việc phần phối hiện tại của quý anh chị sẽ giúp quý anh chị có thêm dòng tiền.

Quý anh chị có thể hổ trợ các đại lý của MTSG trong việc đổi trả sản phẩm nhanh nhất và thực hiện chăm sóc đại lý của MTSG theo nội dung đào tạo trước.