Giới thiệu chương trình đảm nhiệm phân phối Vật Tư Ngành Nước

Quan điểm kinh doanh của công ty TNHH MTSG là cần làm gương và giúp đỡ để có trở trở thành đơn vị đảm nhiệm phân phối.

Vì vậy tùy thuộc khu vực địa lý của bạn chọn sẽ quyết định cấp độ đảm nhiệm phân phối.

Khu vực đảm nhiệm phân phối được định nghĩa như sau :
1. Cấp Xã/Phường , cự ly cách UBND Xã/Phường +/-1km : được xác định là Nhà Phân Phối cấp 2 (NPP2)
2. Cấp Huyện/Quận, trung tâm cự ly cách UBND Huyện/Quận +/- 2km : được xác định là Nhà Phân Phối cấp 1 (NPP1)
3. Cấp Tỉnh/Thành Phố (Lớn thuộc TW) , trung tâm cự ly cách UBND Tỉnh/Thành Phố (Lớn thuộc TW) +/- 5km : được xác định là Tổng Phân Phối (TPP)
* Các cấp ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ) , có bán lẻ nằm trong bán kính 5 KM, tự do mở.

Quy tắc cửa hàng online và cửa hàng offline
1. Cửa hàng Online : là nơi bán hàng trên không gian internet . Quyền thuộc về công ty TNHH MTSG , trách nhiệm phân bổ đơn hàng về khu vực có NPP1 , NPP2 , TPP , Đại Lý Đảm nhiệm. Khu vực nào có Đại lý đơn sẽ phân bổ về cấp Đại Lý, doanh thu sẽ được tính cho Công ty TNHH MTSG.
2. Cửa hàng Offline : là nơi bán hàng trực tiếp tại địa chỉ kinh doanh, bán hàng giao tận nơi bất kỳ khách hàng nào đặt hàng thông qua Đại Lý. Các đơn hàng không thuộc khu vực của Đại Lý bắt buộc chuyển giao về Công Ty TNHH MTSG để phân bổ Đại lý gần khách hàng (nếu không có sẽ chuyển phát nhanh, doanh thu sẽ tính cho Đại Lý và được xem là đơn hàng CTV cho chủ Đại Lý)

Như thế làm gương và giúp đỡ ?
1. Nếu bạn là Nhà Phân Phối cấp 2 , bạn phải là đơn vị BIẾT bán lẻ ngày tại không gian địa chỉ kinh doanh, bạn GIÚP ĐỠ những người mong muốn trở thành ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ) bằng cách chia sẽ, đào tạo các quy trình vận hành của hàng bán lẻ cơ bản của Công ty TNHH MTSG. Sau khi đối tác đã trở thành ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ) thuộc quyền chăm sóc của đơn vị bạn đảm nhiệm, bạn có trách nhiệm chăm sóc ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ).

2. Nếu bạn là Nhà Phân Phối cấp 1, bạn phải là đơn vị BIẾT bán lẻ ngày tại không gian địa chỉ kinh doanh, bạn GIÚP ĐỠ những người mong muốn trở thành ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ) bằng cách chia sẽ, đào tạo các quy trình vận hành của hàng bán lẻ cơ bản của Công ty TNHH MTSG. Sau khi đối tác đã trở thành ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ) thuộc quyền chăm sóc của đơn vị bạn đảm nhiệm, bạn có trách nhiệm chăm sóc ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ). nếu có Nhà Phân Phối Cấp 2 thuộc khu vực có ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ), bạn phải chuyển ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ) về Nhà Phân Phối Cấp 2 chăm sóc , đồng thời bạn chăm sóc Nhà Phân Phối Cấp 2.
Bạn GIÚP ĐỠ những người mong muốn trở thành Nhà Phân Phối Cấp 2 thuộc khu vực của bạn quản lý, bằng cách cách chia sẽ, đào tạo các quy trình vận hành của hàng bán lẻ cơ bản của Công ty TNHH MTSG, đồng thời hướng dẫn cách tiếp nhận ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ) trong khu vực, cũng như đào tạo cách chia sẽ quy vận hành ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ).

3. Nếu bạn là Tổng phân phối,
3.1 Bạn phải là đơn vị BIẾT bán lẻ ngày tại không gian địa chỉ kinh doanh.
3.2 Bạn GIÚP ĐỠ những người mong muốn trở thành ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ) bằng cách chia sẽ, đào tạo các quy trình vận hành của hàng bán lẻ cơ bản của Công ty TNHH MTSG.
3.3 Sau khi đối tác đã trở thành ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ) thuộc quyền chăm sóc của đơn vị bạn đảm nhiệm, bạn có trách nhiệm chăm sóc ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ). nếu có Nhà Phân Phối Cấp 2 thuộc khu vực có ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ), bạn phải chuyển ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ) về Nhà Phân Phối Cấp 2 chăm sóc.
3.4 Bạn GIÚP ĐỠ những người mong muốn trở thành Nhà Phân Phối Cấp 2 bằng cách chia sẽ, đào tạo các quy trình vận hành của hàng bán lẻ cơ bản của Công ty TNHH MTSG. Đồng thời hướng dẫn cách tiếp nhận ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ) trong khu vực, cũng như đào tạo cách chia sẽ quy vận hành ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ).
3.5 Bạn GIÚP ĐỠ những người mong muốn trở thành Nhà Phân Phối Cấp 1 bằng cách chia sẽ, đào tạo các quy trình vận hành của hàng bán lẻ cơ bản của Công ty TNHH MTSG. Đồng thời hướng dẫn cách tiếp nhậnNhà Phân Phối Cấp 2 trong khu vực, cũng như đào tạo cách chia sẽ quy vận hành ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ), Quy trình phát trình phát triển Nhà Phân Phối Cấp 2